image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Akce školy
 • Začátek školního roku: 2.9.2019
 • Adaptační kurz (1.roč.): 15.-18.9.2019 Horní Bradlo
 • Podzimní prázdniny: 28.-30.10.2019, výuka začíná 31.10.2019
 • Den otevřených dveří: 22.11.2019 (PÁ, 8-17 hod.)
 • Den otevřených dveří: 23.11.2019 (SO, 8-12 hod.)
 • Vánoční prázdniny: 23.12.2019-4.1.2020, vyučování od 6.1.2020
 • Den otevřených dveří: 10.1.2020 (PÁ, 8-17 hod.)
 • Den otevřených dveří: 11.1.2020 (SO, 8-12 hod.)
 • Ukončení prvního pololetí: 30.1.2020
 • Pololetní prázdniny: 31. ledna 2020
 • Jarní prázdniny: 8.2.-16.2.2020, vyučování od 17.2.2020
 • Velikonoční prázdniny: 9.-13.4.2020, vyučování od 14.4.2020
 • Svátek práce: 1.5.2020
 • Den vítězství: 8.5.2020
 • Ukončení druhého pololetí: 30.6.2020
 • Hlavní prázdniny: 1.7.-31.8.2020, vyučování začíná (nový školní rok 2020-21) 1.9.2020
Maturitní zkoušky
• Náhradní a opravný termín MZ Podzim 2019:
písemná zkouška a didaktické testy 3. až 4. 9. 2019
praktická zkouška 16. – 17. 9. 2019
ústní zkouška 11. - 12. 9. 2019
uzávěrka přihlášek žáků k MZ
Dle termínů systému CERTIS
• MZ Jaro a Podzim 2019 dle rozpisu MŠMT a CZVV

Závěrečné zkoušky
• Náhradní a opravný termín ZZ Podzim 2019:
písemná - pátek 13. 9. 2019, od 7.50 hod.
praktická - pondělí a úterý 16. a 17. 9. 2019, od 7.00 hod.
ústní - středa 25. 9. 2019, od 7.45 hod.
• Řádný termín ZZ Jaro
písemná - 1. 6. 2020
praktická - 2. až 6. 6. 2020
ústní – 8. 6. 2020 až 19. 6. 2020

Přijímací zkoušky
• Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:
1. termín: úterý 14. dubna 2020
2. termín: středa 15. dubna 2020
náhradní termín:
1. termín: středa 13. května 2020
2. termín: čtvrtek 14. května 2020

Ostatní akce

 • Pracovní porada všech zaměstnanců 27. srpna 2019
 • Schůzka rodičů žáků 1. ročníků 2. září 2019 v 9:30 hod.
 • Pedagogická rada za 1. čtvrtletí 25. listopadu 2019
 • Třídní schůzky rodičů 27. listopadu 2019
 • Pedagogická rada za 1. pololetí 27. ledna 2020
 • Pedagogická rada za 3. čtvrtletí 27. dubna 2020
 • Pedagogická rada za 2. pololetí 2. TE a 4. ME 27. dubna 2020
 • Třídní schůzky rodičů 29. dubna 2020
 • Pedagogická rada za 2. pololetí 3. M, 3. I, 3. IK 27. května 2020
 • Pedagogická rada za 2. pololetí 1. a 2. ročníků a třídy 3. ME 24. června 2020