image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Aktuality


 

              Historie: 2019-20   2017-18   2016-17   2015-16   2014-15   2013-14

 
Školní rok 2018-19
Ve dnech 27.8.-2.9. 2019 Opravné - dodatečné, komisionální zkoušky za školní rok 2018/2019
Rozpis ZDE
Dne 27. 6. 2019 – Turisticko - poznávací akce: „Po stopách Silver A“
Dne 26. 6. 2019- Školní turnaj v tenise a pálce
Dne 25. 6. 2019- Horolezecká příprava- HC centrum, Pardubice
Dne 24.června absolvovala třída 2.M exkurzi do zoologické zahrady v Praze. Pro některé žáky této třídy to byla jedinečná příležitost navštívit tento prestižní stánek světové fauny, kterým se naše hlavní město honosí již několik dlouhých desetiletí. Zpožděný vlak, kterým jsme měli ráno odjíždět, nám nevzal dobrou náladu začínajícího dne, ani poté přespříliš obsazená souprava naší nejstarší železniční společnosti. Někteří žáci poté vnímali následnou jízdu metrem na holešovické nádraží jako velký zážitek. Přece jen je u nás stále jen jedno město obdařené podzemní dráhou. Z holešovického dopravního bodu jsme měli podle itineráře pokračovat až do pražské Tróje, kde se ZOO nalézá. Bohužel, nápad využít "Šťastného pondělí" za akční cenu pouhých 50 Kč za vstup přečetlo a realizovalo příliš mnoho školních zařízení, takže mohl jeden autobus sotva pojmout takové množství omladiny a pedagogických dozorů na místo určení. Podařilo se nám nastoupit až zhruba po půlhodině a do v pořadí až třetího linkového autobusu. Stoupající teplota také působila. Inu, letní den. A před branami zoologické zahrady bylo "překvapení" asi z největších ... Tři pokladny nemohly rychle uspokojovat přání návštěvníků a prodávat vstupenky žádoucím tempem. Znamenalo to další zdržení. Nakonec jsme se dočkali ... Bylo by asi zbytečné vypisovat všechno zvířectvo a zástupce živočišné říše, kterými jedna z největších evropských zoologických zahrad disponuje. Sami jsme měli dojem, že všemi. Návštěvu tohoto slovutného místa jsme si užili měrou vrchovatou a plni dojmů jsme odpoledne, již poklidnější a přesnější dopravou opustili naši stověžatou Prahu ...

Žákům se tato akce líbila.
Martin Melichna, Vlastimil Schiller
ZOO Praha
Pan učitel Melichna na lanovce v areálu ZOO Praha
Dne 6.6.2019 poznávání přírody v okolí slepého ramene Labe a návštěva vyhlídky na Kunětické hoře - třída 2IK
Dne 5.6. návštěva firmy Karma ČESKÝ BROD - třída 2IK
Dne 4.6.2019 návštěva čističky odpadních vod Hrobice - třída 2IK
Dne 29.5.2019 návštěva firmy Wavin Ekoplastik Rudeč – Kostelec nad Labem - třídy 1IK a 1M
V úterý 21. května 2019 se v areálu Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice uskutečnila již po třetí akce s názvem Den s innogy. Specialisté společnosti innogy při ní seznámili žáky školy i pedagogické pracovníky se speciální technikou, vybavením, přístroji, metodami a technologickými postupy používanými v plynárenství.

Součástí Dne s innogy byly také ukázky práce báňských záchranářů a ukázky první pomoci. Letošní ročník byl bohatší o ukázky techniky společnosti Fastra a také o zajímavé a efektní ukázky práce hasičů a chemiků ze sousední Střední průmyslové školy chemické Pardubice.

Atmosféru vydařené akce nejlépe vystihují fotografie.

fotogalerie
Vítězství v regionální kole a postup do celostátního finále Instalatér

Ve dnech 8. – 10.5 2019 se naši žáci zúčastnili regionální soutěže oboru instalatér na výstavišti v Českých Budějovicích. Naši školu reprezentovali žáci 2. ročníku Kyselo Dominik a Pohorský Jiří. Soutěž se skládala z teoretických a odborných dovedností, žáci se popasovali statečně se zadaným úkolem.

V těžké a vyrovnané konkurenci odborných škol z celé republiky (Příbram, Česká Lípa, Hustopeč) obsadili vynikající 1. místo a zajistili si tak postup na celostátní finále, které se bude konat v listopadu v Praze.

Chlapcům děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů v celostátním finále.

Štěpán Motl, UOV
soutěž instalatér České Budějovice
soutěž instalatér České Budějovice
soutěž instalatér České Budějovice
Dne 30.4.2019 Proběhnou třídní schůzky rodičů a informační odpoledne k prospěchu a chování žáků.


Jako každý rok i letos se třicet našich žáků oborů Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Mechanik plynových zařízení, Kominík, společně s pedagogickým dozorem zúčastnilo 29. a 30. dubna 2019 školení ve firmě VIPS gas, s.r.o. v Liberci a firmě RICOM gas, s.r.o. ve Cvikově.
fotogalerie
Školení ve firmách
Dne 29.4.2019 se účastnili naši žáci 2.kola dárcovské soutěže - Elektrárny Opatovice, a.s. Žák Nedvídek Oldřich uspěl se svým projektem Svářečka CO2 a získal pro naši školu dar 50000 Kč. Také další projekty žáků Lichtága Jakuba (Chytrý dům) a Gregora Tomáše (3D tiskárna) byli zajímavé a dle poroty dobře odprezentované. Za vzornou reprezentaci školy všem žákům děkujeme...
soutěž EOP
soutěž EOP
Dne 17.4.2019 vzniklo v naší škole centrum DofE (Mezinárodní cena vévody z Edinburghu)
Přidej se k nám!
Bližší informace podá p.vychovatel Novák

Ve dnech 11. – 12. 4. 2019 se žáci Vojtěch Helekal a Michal Zajíček zúčastnili Mezinárodní konference ENERSOL 2019. Místo konání: Senica – Mestské kultúrne stredisko, Slovenská republika

Dne 10.4.2019 se žáci třídy 3ME zúčastnili školení PROPULS SOLAR s.r.o. v Načešicích.
Dne 10.4.2019 se od 13.00 uskutečnil Velikonoční turnaj ve florbalu O pohár ředitele školy
Dne 2.4.2019 navštívili žáci 3ME výměníkovou stanici Polabiny - Elektrárny Opatovice, a.s.
predavaci stanice Pardubice
Dne 29.3.2018 se vydala třída 3ME s panem učitelem Schillerem na exkurzi na bioplynovou stanici Dříteč, dozvěděla se spoustu zajímavých věcí, o které se s vámi podělím.

Bioplynové stanice jsou moderní a ekologická zařízení, která se běžně provozují v ČR i ve světě. Zpracovávají širokou škálu materiálů nebo odpadů organického původu prostřednictvím procesu anaerobní digesce bez přístupu vzduchu v uzavřených reaktirech. Výsledkem procesu je bioplyn, který je zatím nejčastěji využíván k výrobě elektřiny a tepla, a dále digestát, který lze použít jako kvalitní hnojivo (obdoba kompostu). V bioplynové stanici lze zpracovávat kejdu, hnůj a jiné odpady z živočišné výroby, fytomasu, odpady z rostlinné výroby, ze stravování, biologicky rozložitelný komunální odpad a čistírenské kaly. Vhodné jsou zvláště materiály s vyšší vlhkostí. Často se uplatňuje kofermentace, tzn. zpracování různých materiálů v jednom zařízení. Vhodnou kombinací substrátů lze docílit složení, které bude mít příznivý vliv na průběh procesu a tím i na výsledné množství a kvalitu bioplynu. Bioplynové stanice mohou být zemědělské, kde bývá nejčastěji provozovatelem větší zemědělský podnik, nebo stanice komunální a průmyslové související s čistírnami odpadních vod, kde bývá provozovatelem např. město či průmyslový podnik. Do kategorie bioplynových stanic se ještě řadí skládkový plyn, který je řízeně produkován a jímán ze skládek odpadů. Bioplyn je tvořen převážně methanem a oxidem uhličitým. Obsah methanu se pohybuje mezi 50 a 75 %.

Bioplynová stanice Dříteč je zemědělská, takže se zde zpracovává hlavně materiál ze zemědělské produkce, to znamená např. kukuřičná siláž, drcené obilí, travní senáž, obilný šrot a třeba zbytky jídla, suroviny ředí voda. Stanice byla zprovozněna v roce 2013. Má výkon 2000 kW, což z ní dělá jednu z nejvýkonnějších stanicí tohoto typu v České republice. Provozovatel stanice je Agrokras Energo s.r.o. Na stanici jsou dva fermentory o celkovém obejmu 2350 m3, dva defermentory o celkovém objemu 2350 m3, dvě skladovací jímky o celkovém obejmu 16 260 m3. Kogeneraci zajišťuje osm motorů, kterých se spaluje bioplyn, jsou od firmy KJ Schnell a každý motor má výkon 250 kW. Některé stanice mají třeba pouze jeden hodně výkonný motor, ale v případě, že se motor porouchá výroba energie stojí, zato u této stanice, když se porouchá jeden motor, celkový výkon akorát klesne o pár procent. Materiál, ze kterého již byl získán bioplyn se zde využívá na hnojení polí. Vypadá to tak, že přijede traktor s připojenou nádrží, k nádrži připojí hadice, která vede z jedné ze skladovacích jímek, nádrž naplní a může jet hnojit.

Oldřich Nedvídek, 3ME

Žáci oboru vzdělání instalatér ze Středního odborného učiliště Plynárenského Pardubice, Lukáš Doležel a Martin Janda, se ve dnech 28. 3. až 29. 3. 2019 zúčastnili v Olomouci regionálního kola v soutěži odborných dovedností oboru vzdělání instalatér. V kategorii družstev získali druhé místo. Za což jim patří velká gratulace. Žáci pod vedením učitele odborného výcviku Bc. Šlechta Pavel zodpovědně přistoupili k zadanému úkolu a skvěle reprezentovali naše učiliště za což jim patří vřelé díky.Dne 27.3.2019 navštívili žáci 2ME regulační stanici v Černé za Bory
Sedmý ročník TECHNOhrátek se dočká ve středu 27. března své letošní premiéry na Pardubicku. Po třech letech se projekt na podporu technického a odborného vzdělávání vrací opět do Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice. A bude to comeback doslova výbušný, neboť právě simulace exploze zemního plynu zde patří k oblíbeným i neodmyslitelným ukázkám připravených aktivit pro žáky ze základních škol.

„Tříletá přestávka se projevila v poměrně velkém zájmu o účast na této akci. Vybrali jsme nakonec zhruba 130 školáků z rekordního počtu jedenácti základních škol, které přijedou ze všech okresů Pardubického kraje. Tento počet vyniká o to víc, že na plynárenském učilišti vůbec nestudují dívky. Možná se však po těchto TECHNOhrátkách historie změní, neboť někteří pedagogové nahlásili, že odvážná děvčata na účasti tentokrát trvají a dokonce uvažují, že se do této střední školy přihlásí,“ upozornil na kuriózní požadavek Vladimír Zemánek, manažer projektu TECHNOhrátky.

SOU plynárenské Pardubice jako jediná škola v České republice poskytuje ucelené vzdělání v oboru plynárenství a souvisejících oborech zaměřených na činnosti v oblasti technických zařízení budov, energetiky a tepelného hospodářství. Jeho absolventi se uplatní nejen v samotném Pardubickém kraji, ale zájem o ně projevují společnosti i z ostatních regionů a často jim nabízejí také zajímavé práce v zahraničí.

V rámci tradičních pracovních aktivit na šesti speciálních stanovištích přichystali organizátoři průřez všemi učebními i maturitními obory, které se na plynárenském učilišti vyučují. Účastníci TECHNOhrátek se tak budou seznamovat se základy učebních oborů mechanik plynových zařízení, instalatér a kominík nebo maturitních mechanik instalatérských a elektromechanických zařízení či mechanik instalatérských a elektromechanických zařízení se zaměřením na tepelná čerpadla a elektrotechniku.

„Činnosti, které na žáky čekají, jsou velice rozmanité a určitě se při nich ukáže, kdo má šikovné ruce a zda se pro něj hodí některá z prezentovaných profesí. Vyzkouší si například odizolování vodiče a zhotovení očka pro vodivý spoj, pomocí polyfúzního svařování absolvují dva svary na plastové trubce, budou měřit tlak na manometru a provedou tlakovou zkoušku třívrstvého komínu. A také se pokusí vyrobit si z měděné trubky píšťalku,“ vyjmenovává program manuálních aktivit Helena Bártlová, manažerka projektu TECHNOhrátky.

Do SOU plynárenského zamíří žáci převážně 8. tříd z těchto jedenácti základních škol: ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná; ZŠ Svatopluka Čecha, Choceň; ZŠ Choltice; ZŠ Kameničky; ZŠ Benešovo náměstí, Pardubice; ZŠ Školní, Pardubice-Svítkov; ZŠ Trnovská, Pardubice-Ohrazenice; Masarykova ZŠ Polička; ZŠ Sezemice; ZŠ Telecí a ZŠ Třemošnice.

Slavnostní zahájení akce se uskuteční ve středu 27. března od 9 hodin v jídelně SOU plynárenského Pardubice (Poděbradská 93) za účasti hostů, mezi nimiž budou Petr Klimpl, ředitel Úřadu práce Pardubického kraje, Martin Kiss, vedoucí odboru školství Krajského úřadu Pardubického kraje, Ivana Liedermanová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Pardubic, Monika Jirásková, ředitelka Centra celoživotního vzdělávání Pardubického kraje a také zástupci zaměstnavatelů, kteří jsou strategickými partnery školy.


Dne 26. března 2019 se naše škola zúčastnila prestižní mezinárodní soutěže ve svařování „O zlatou kuklu společnosti SIAD“
zpráva
Celostátní konference ENERSOL 2019 v Pardubicích

Ve dnech 21. a 22. března se v Pardubicích v přednáškovém sále fakulty chemicko-technologické uskutečnil 16. ročník celostátní konference ENERSOL 2019. Žáci a žákyně středních škol reprezentačních družstev jednotlivých krajů ČR představili před odbornou porotou své práce zaměřené na využívání alternativních zdrojů energií, úspory energií, snižování emisí a hospodaření s vodou. Právě hospodaření s vodou je stěžejním tématem letošního ročníku, který reaguje na aktuální klimatickou situaci.

Význam celostátní konference v Pardubicích byl podtržen účastí vzácných hostů. Byli mezi nimi místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Ing. Jiří Oberfalzer, senátor Ing. Jiří Burian, zástupci jednotlivých ministerstev (MPO, MŽP), zástupci Národního ústavu pro vzdělávání i zástupci průmyslové sféry a energetiky ze společností innogy energo, Českého plynárenského svazu a Pražské plynárenské Distribuce, Panasonicu, firmy Junker a dalších. Všechny přítomné potěšila účast významných osobností, které mají blízko k Pardubickému kraji. Konferenci podpořila místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Mgr. Miluše Horská, Ing. Bohumil Bernášek, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za školství, vedoucí odboru školství Mgr. Martin Kiss a Ing. Václav Kroutil, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov. Všichni podpořili aktivity projektu a svojí účastí dali najevo, že jim není lhostejná výchova mladé generace a její názory na problémy současného světa, které souvisejí se znečišťováním životního prostředí a kvalitou ovzduší, s klimatickými změnami, s růstem ekonomiky v některých zemích bez ohledu na ekologické dopady na naši planetu a s vnímáním vody, jako čím dál vzácnější životodárné kapaliny.

Účastníci konference měli možnost shlédnout prezentace celkem čtyřiceti žákovských projektů v kategoriích ENERSOL a praxe (20), ENERSOL a inovace (10) a ENERSOL a popularizace (10). Odborná porota, ve které zasedli erudovaní odborníci na environmentální problematiku, Ing. Zorka Husová z Národního ústavu pro vzdělávání, pan radní Ing. Václav Kroutil a Ing. Jan Čechlovský, zástupce společnosti EKOMONITOR Chrudim, měli někdy nelehký úkol při rozhodování a hodnocení úrovně jednotlivých prací.

V konečném součtu zvítězil Plzeňský kraj následovaný hlavním městem Prahou. Třetí místo vybojoval tým Pardubického kraje a dosáhl tím historicky nejlepšího umístění za dobu trvání projektu ENERSOL. Žák Vojtěch Helekal ze Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice bude se svojí prací "Vodopropustný beton ZAPA" reprezentovat Českou republiku na mezinárodní konferenci ENERSOL 2019 v Senici.

Všem žákům, kteří vzorně reprezentovali Pardubický kraj a jejich pedagogům, kteří jim byli garanty při tvorbě projektů, patří velký dík.video


22.3.2019 Den vody v Pardubicích Nenaformátované mozky v akci - 40 vynálezů středoškoláků, které šetří vodu. Mladí z celé republiky je představili v Pardubicích při příležitosti Dne vody. Za naší školu se představil žák Michal Zajíček s vodopropustným betonem...
video


25.-30.3.2019 lyžařský kurz chata Kurzovní, Jeseníky
www.kurzovni.eu
webkamera

V termínu 25-30.3.2019 se zúčastnilo 21 statečných žáků tradičního lyžařského kurzu na "českém ledovci" na Pradědu. Vše probíhalo pod zkušeným vedením tří instruktorů a pod dohledem starostlivého zdravotního dozoru. První den byl na programu výstup na Praděd a ostatní dny se již žáci věnovali lyžování. Vše proběhlo za krásného zimního počasí a všichni si lyžovaní na přírodním sněhu užili do sytosti. Poslední den byly na programu závody ve slalomu a snowboardu. Potěšitelné je, že všichni závodníci se dostali do cíle. Sláva vítězům, čest poraženým..Díky patří všem za dobré vystupování. Věříme, že se akce žákům líbila a že se s některými setkáme za rok opět na Pradědu.
O. Stejskal
fotogalerie


26.3.2019, Matematická olympiáda, Ústí nad Orlicí
Velký úspěch v kategorii U1 (učňák 1. ročník) - vyhrál s přehledem (z 27 účastníků) náš žák Tomáš Jakubovič.
matematická olympiáda - Jakubovič


Na mistrovství ČR zvítězili kominíci z naší školy!!!

Žáci oboru vzdělání kominík ze Středního odborného učiliště Plynárenského Pardubice, Rudolf Puhlovský a Karel Langr, se ve dnech 27. 2. až 1. 3. 2019 zúčastnili v Brně VIII. ročníku "Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí" v soutěži odborných dovedností oboru vzdělání kominík. V kategorii družstev získali první místo a za absolutní vítězství jednotlivců v republikovém finále byl Rudolf Puhlovský nominován na laureáta přehlídky "České ručičky 2019". Na slavnostním galavečeru obdrží zlatou plaketu v hodnotě 12.000,- Kč.

Za vynikající reprezentaci školy a Pardubického kraje patří oběma soutěžícím velké poděkování.
Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí
tisková zpráva      video (vyhlášení 5:40-5:55, žák Langr 6:33-6:45, učitelka OV Slavíková 7:31-7:36)Super, velice chválíme...
plazma po padesáté


turnaj ve futbale


Dne 4. 12. navštívila třída 1TE matičku Prahu. Hlavním cílem byl Pražský hrad. Za doprovodu skvělé průvodkyně studenti prošli Katedrálou svatého Víta, Vladislavským sálem a Zlatou uličkou. Velmi působivým adventním zážitkem byla procházka Královskou cestou až na Staroměstské náměstí.
Adventní Praha 2018
Adventní Praha 2018


28.11.2018,Krajské finále florbal, Pardubice


schůzky rodičů listopad 2018


21.11.2018, Florbal Challenge, Pardubice


Dne 14. 11. 2018 se žáci 1 I.K. zúčastnili exkurze v Mikulovicích Na Netřebě, kde mohli vidět ve skutečnosti zapojení kotle do kaskády s hydraulickou výhybkou a třemi okruhy.
kotel_v_kaskade8.11.2018, Okresní kolo florbal - finále, Pardubice
Postupujeme do krajského finále ve FLORBALU 2018
SOUP – DELTA Pardubice 3 : 1 (2:0)
Povedl se nám úvod střetnutí, kdy se do gólových šancí dostal Chramosta, ale proměnil až třetí příležitost. Druhou branku přidal Nadrchal. Neproměnili jsme další gólové šance a soupeř pak překvapil našeho brankáře střelou z úhlu. Naštěstí naši třetí branku přidal Bureš a pak jsme přestáli oslabení, ve kterém nás podržel brankář Záruba...
Branky : Chramosta, Nadrchal, Bureš

SOUP – SPŠS Pardubice 6 : 1 (3:1)
Začátek utkání nenasvědčoval konečnému výsledku ani náhodou., Vedli jsme sice brankou Lichtaga, ale soupeř vyrovnal. Hráli jsme hodně nepřesně a málem si nedokázali ani přihrát. Naštěstí Chramosta překonal soupeřova brankáře a odstartoval tak cestu za hattrickem. Ve druhém poločase se objevil v naší brance Harašta a míč za svá záda již nepustil. Další naše branky vstřelili Nadrchal a Starý.
Branky : Chramosta3, Lichtag, Nadrchal, Starý.

SOUP – SPŠaS Pardubice 4 : 2 (2:0)
V tomto klání jsme podali bojovný výkon, měli jsme štěstí a podržel nás brankář Záruba. Poločas jsme vedli 2:0. Začátkem druhého dějství nás soupeř zatlačil a podařilo se mu vyrovnat, což mu k postupu stačilo. Pak se ale prosadil po individuální akci Kovařík krásnou střelou do šibenice a další branku přidal Nadrchal do prázdné branky v power play soupeře.
Každopádně postup do Krajského finále je úspěch a za ten patří dík, zrovna tak jako za bezproblémové chování všech zúčastněných.
Školu reprezentovali :
Brankáři : Záruba, Harašta
Hráči : Chramosta, Bureš, Blažek, Kovařík, Starý, Kvasil, Lichtag, Pejcha, Farkas, Gregor, Paleček, Nadrchal
Trenér : Janeba
Ped.dozor : Ota Stejskal
florbal
florbal
florbal7.11.2018, Vodárenské muzeum, Vyšehrad-Albertov, Praha
vodárenské muzeum
vodárenské muzeum
vodárenské muzeum
vodárenské muzeum
vodárenské muzeum1.11.2018, Muzeum komunismu, Praha
muzeum komunismu
muzeum komunismu
muzeum komunismu
muzeum komunismu
muzeum komunismu
muzeum komunismu31.10.2018 Bioplynová stanice Rybitví ( Marius Pedersen)
Plánované exkurze se zúčastnila část třídy 2M. Bioplynová stanice se nachází v obci Rybitví. Žáci byli seznámeni s provozem stanice, postupem získávání bioplynu z dovážených produktů. Navštívili velín stanice, kde na kontrolních monitorech mohli sledovat jednotlivé procesy, které zde probíhají. Na konec exkurze proběhla simulace značného přebytku bioplynu, který musel být spotřebován havarijním hořákem.
pátrej, pátrej, patrači
pátrej, pátrej, patrači
pátrej, pátrej, patrači


26.10.2018 ceny jika


      Dne 13. října 2018 převzalo 300 nejlepších absolventů středních odborných škol ocenění Hospodářské komory ČR. Mezi nimi byli už sedmým rokem také vyučení vítězové soutěže o nejlepší samostatnou odbornou práci, kterou vyhlašuje Hospodářská komora společně s Národním ústavem pro vzdělávání. Všichni ocenění absolventi si odnesli také dodatek k osvědčení, který je součástí Europassu. Na ocenění navrhuje žáky zástupce HK ČR, který se závěrečných zkoušek či maturity zúčastnil.

      Slavnostního shromáždění, které proběhlo v areálu Aqua Palace v Čestlicích, se zúčastnili vyznamenaní absolventi škol a také jejich rodiče i pedagogové ze všech koutů České republiky. Prezident HK ČR Vladimír Dlouhý na úvod vyzdvihl dlouhou tradici odměňování nejlepších středoškoláků a její význam pro zvýšení prestiže odborného vzdělávání. Oceňování středoškoláků probíhá již 23 let a za tu dobu bylo Hospodářskou komorou odměněno rovných 6 666 absolventů maturitních i učebních oborů.

      Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková pochválila absolventy, kteří podle ní dosáhli vynikající úrovně „školství navzdory“.

      Náměstkyně ředitele Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) Helena Úlovcová zdůraznila, že se mnohé odborné školy v posledních letech snaží navázat těsnější spolupráci se zaměstnavateli a NÚV usilují o to, aby jim stát k této spolupráci vytvářel podmínky. „Jsme si vědomi, že bez zaměstnavatelů by se odborné školy nikam nepohnuly,“ uvedla doslova.

      Náměstek ministra školství Václav Velčovský poté vyjádřil své potěšení nad tím, že se po létech začíná znovu více oceňovat řemeslná práce, což je podle jeho názoru nanejvýš potřebné.

      Ocenění od prezidenta HK ČR Vladimíra Dlouhého a od ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové obdrželi také žáci Středního odborného učiliště plynárenského Pardubice, Michal Pelant, Petr Kohoutek, Petr Hruška, Vít Kounický a Marek Tezner. Řediteli školy bylo předáno ČESTNÉ UZNÁNÍ za vysokou úroveň praktické přípravy.

cestne uznani hospodarske komory 2018


Stužkovací večírek třídy 4.ME
Stužkovací večírek se konal 25.10.2018 v restauraci U opata v Pardubicích. Třída byla kompletní a vyučujících se dostavilo také hodně. Děkujeme za pozvání. Stužkování proběhlo za pomoci pana Brandy, který žáky pasoval na maturanty, následně je třídní učitelka paní Čejková ostužkovala. Celý večírek proběhl bez problémů, zábava se rozproudila, došlo i na tanec.
Za uspořádání děkujeme především Mírovi Blažkovi.
stužkovací večírek 4ME
stužkovací večírek 4ME
stužkovací večírek 4ME
stužkovací večírek 4ME25.10.2018 Pátrej, pátrej pátrači, Pardubice
zhodnocení
pátrej, pátrej, patrači
pátrej, pátrej, patrači


16.10.2018 Plynárenské muzeum Praha
plynarenske muzeum
plynarenske muzeum
plynarenske muzeum


11.10.2018 O pohár Masopusta
pohár Masopusta


8.10.2018:
Reprezentant ČR U21 v malém fotbalu a žák naší školy Dominik Fejl se stal MISTREM SVĚTA!!! Navíc svými důležitými brankami jak v semifinále, tak i ve finále, výrazně přispěl k tomuto velkému úspěchu !!!3.10.2018 Regionální přebor středních škol ve střelbě ze sportovní pistole, Pardubice
zhodnocení


3.10.2018 Montáž a spuštění automatického kotle Eco-scroll 30 kW, připojený na otopnou soustavu. Za kotlem připojený teploměr a manometr. V obvodu zapojeny 3 čerpadla, která jsou zabezpečena třemi filtry. Soustava osazena kolovými kohouty.2.10.2018 Pohár Josefa Masopusta-kopaná-okres, Pardubice
zhodnocení


1.10.2018 Exkurze do Muzea komunismu, Praha

1.-3.10.2018 Soutěž žáků INSTALATÉR v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu, Brně


27.9.2018 Prohlídka a ukázka práce revizního technika při výchozí revizi NTL - HUP, Pardubice

19.-20.9.2018 Skill 2018 - soutěž, Vysoké mýto
Mezinárodní soutěž v řemeslných dovednostech učňů v oboru instalatér probíhal na náměstí ve Vysokém Mýtě přímo před radnicí Městského úřadu ve dnech 19.9 – 20.9.2018. Soutěže se zúčastnilo v oboru instalatér pět dvoučlenných družstev. Soutěžící pracovali na společném zadání tak, aby prokázali schopnost pracovat v týmu.
Za naší školu nás reprezentovali žáci Čechlovský Petr a Schletter Jakub a oba prokázali, že se dokážou porvat s montážními předpisy jednotlivých výrobků a konečnou montáž zařizovacích předmětů provedli dokonale. Celkově se umístili na druhém místě za to jim gratulujeme.


Dne 19.9.2018 se 12 žáků třídy 3.ME zúčastnilo s doprovodem exkurze na speciálním pracovišti vojenského útvaru oprav a cejchování. Žáci byli seznámeni s nejmodernější technikou v oblasti měření a analyzování.
fotogalerie


18.9.2018 For Arch - exkurze, Praha


17.-22.9.2018 For Arch - příprava expozice, Praha


16.-19.9.2018 Adaptační kurz 1.roč., Horní Bradlo
fotogalerie


6.9.2018 Exkurze Maro, Pardubice
Zpráva z exkurze, třída 4ME dostala úkol zjistit vše o zařizovacích předmětech...


12.9.2018 Machři roku, Praha
        Ve čtvrtek 13. září 2018 se v Praze na Letné konal 11. ročník soutěže Machři roku. Do soutěže byly zařazeny tři obory vzdělání, konkrétně ELEKTRIKÁŘ (SILNOPROUD), STROJNÍ MECHANIK a TRUHLÁŘ. V oboru ELEKTRIKÁŘ (SILNOPROUD) reprezentovali naši školu žáci třetího ročníku oboru vzdělání Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Oldřich Nedvídek a Jiří Sokol. Přestože měli v konkurenci „čistých“ elektrikářů ztíženou pozici, se soutěžním úkolem se poprali a zapojení rozvaděče včetně motoru zvládli s drobnými nedostatky. Za reprezentaci školy jim patří poděkování.
        V doprovodném programu soutěže byly expozice jednotlivých škol s ukázkami činností v různých oborech. O ukázky plynárenských technologií byl ze strany návštěvníků velký zájem, o čemž svědčí fotografie z celé akce.
13.9.2018 Po stopách J.A.Komenského, Brandýs n.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Historie

2019-20
2017-18
2016-17
2015-16
2014-15
2013-14