image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Ubytování v domově mládeže - JEN PRO CHLAPCE
UBYTOVÁNÍ POUZE PRO CHLAPCE
PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK K UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE pro školní rok 2022-23
kmenoví žáci - na základě vyplněného dotazníku
cizí žáci - doplnění do kapacity domova mládeže (po 16.6.2022)
Poznámka: žáci (kmenoví i cizí) ubytovaní ve školním roce 2021-22 mají ubytování zajištěno i ve školním roce 2022-23.

Zájem o ubytování v průběhu školního roku řešte s vedoucím vychovatelem p.Květenským (739091052, kvetensky@souplyn.cz)

Přihlášku pro školní rok 2022-23 obdrží stávající ubytovaní žáci začátkem nového školního roku, přijatí noví žáci SOUP a žáci cizích škol vyplňují přihlášku s rodiči první školní den přímo v DM...
O schválení ubytování jsou uchazeči informování písemnou formou (e-mailem).

Pro šk.r. 2022-23 je DM plně obsazen!

Přednost mají žáci SOU plynárenského s nejvyšší prioritou u žáků 1.ročníků
Noví zájemci z řad žáků jiných středních škol doplňují celkovou kapacitu domova mládeže, přičemž se přihlíží k pořadí došlých přihlášek a dojezdovým časům. Možnost ubytování je v tom případě nutné domluvit předem s p.Květenským (739 091 052, kvetensky@souplyn.cz).

UPOZORNĚNÍ:

Studenty vysokých škol nemůžeme ze zákona ubytovávat (viz vyhláška 108/2005, par. 2 , odst. 1 - "...Domov poskytuje žákům středních škol a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol a zajišťuje těmto žákům a studentům školní stravování. V případě hodném zvláštního zřetele může být do domova umístěn i žák druhého stupně základní školy..."

Obsazenost DM pro šk.r. 2022-23:
Volná lůžka: 0
()