image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Instalatér
Profil absolventa

     V tomto oboru se chlapci naučí vše potřebné pro činnosti související s pracemi v oblasti VODA — TOPENÍ — PLYN. Nejprve se seznamují s různými druhy materiálů, jejich vlastnostmi a způsoby ručního zpracováním, učí se základy technického kreslení. Osvojují si práce s instalačním materiálem a možnosti jeho spojování. Následně montují vnitřní rozvody vody, kanalizace, plynu a topení, vše podle technických norem a technických pravidel. Seznamují se s novými technologiemi při použití vícevrstvých plastových trubek, armatur, izolací atd. Zvládají montáž zařizovacích předmětů (umyvadla, dřezy, vany, sprchové kouty, WC), instalaci spotřebičů pro ohřev vody i montáž otopných těles a rozvodů ústředního vytápění. Dle platných předpisů umí realizovat montáž domovních plynovodů i osazování plynových spotřebičů. Seznamují se s tlakovými zkouškami pro všechny druhy médií, provádějí zkoušky těsnosti a funkční zkoušky instalovaných zařízení. Součástí výuky v odborném výcviku je absolvování kurzů svařování kovů plamenem, pájení mědi a svařování plastových potrubí. Úspěšný absolvent získá výuční list a příslušné svářečské průkazy.

 

Možnost praxe v průběhu školní docházky

     Odbornou praxi absolvují žáci až ve třetím ročníku po získání základních znalostí v oboru. Škola zajišťuje praxi ve stavebně - montážních a instalatérských firmách. Snažíme se o zajištění praxe v místě bydliště žáka. V případě, kdy mají rodinní příslušníci, příbuzní či známí vlastní firmu v oboru, může si žák zajistit praxi v této firmě.

 

Možnosti uplatnění na trhu práce

     Absolventi oboru se uplatní při stavebně-montážních pracích v oblasti zdravotně technických zařízení, při montážích vnitřních rozvodů vody, kanalizace, plynu a topení, dále při instalaci sanitárních zařizovacích předmětů a připojování plynových spotřebičů včetně jejich údržby. Další možnost uplatnění najdou absolventi v profesích potrubář, vodař, topenář, případně svářeč. Po vykonání závěrečné učňovské zkoušky mohou žáci pokračovat ve studiu v dvouletém nástavbovém oboru „Technik plynových zařízení a tepelných soustav“ ukončeném maturitní zkouškou.

 


stáhnout pro tisk