image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
Profil absolventa

     Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou, který zahrnuje technická zařízení budov v oblasti rozvodů vody, kanalizace, topení a plynu a také rozvodů a zařízení elektroinstalace. V prvním ročníku tohoto oboru převažují v teoretické výuce všeobecně vzdělávací předměty. V odborném výcviku se žáci seznamují s různými druhy materiálů, jejich vlastnostmi a možnostmi ručního zpracováním a získávají základní manuální zručnost. Ve vyšších ročnících se postupně v odborných předmětech seznamují s problematikou TZB ve dvou základních oblastech. První je zaměřena na instalatérské práce, to jest montáže, opravy a údržbu vnitřních rozvodů vody, kanalizace, topení, plynu a vzduchotechniky, včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů v objektech bytové, občanské, popřípadě průmyslové výstavby. Druhou oblastí je činnost elektroinstalatérská, tj. montáž, opravy a údržba vnitřních elektrických rozvodů a instalací včetně montáže koncových elektrických spotřebičů a jejich opravy a údržba. Kromě vlastních rozvodů se žáci seznamují se stavebními konstrukcemi budov a jejich technickou dokumentací. Učí se používat nejrůznější měřicí přístroje pro měření elektrických veličin a přístroje pro měření spotřeby vody, tepla, plynu a elektrické energie včetně telemetrie. Orientují se v technických výkresech a veškeré dokumentaci technických zařízení budov s využitím příslušných technických norem a předpisů.

 

Možnost praxe v průběhu školní docházky

     Odbornou praxi absolvují žáci až ve třetím ročníku po získání základních znalostí v oboru. Škola zajišťuje praxi ve stavebně - montážních, instalatérských a elektrotechnických firmách. Snažíme se o zajištění praxe v místě bydliště žáka. V případě, kdy mají rodinní příslušníci, příbuzní či známí vlastní firmu v oboru, může si žák zajistit praxi v této firmě.

 

Možnosti uplatnění na trhu práce

     Absolventi oboru získají široký odborný profil v oblasti stavebnictví, instalatérství, elektroinstalace a částečně strojírenství. Jsou schopni se uplatnit v profesích souvisejících s povoláním instalatéra, provozního elektrikáře, elektromechanika, elektromontéra, mechanika měřicích a regulačních zařízení apod. Podmínkou je absolvování praxe a pro elektroinstalatérské práce rovněž úspěšné vykonání zkoušky podle vyhl. č. 50/1987 Sb. Stejně tak pro instalatérské práce při rozvodech plynu a instalaci plynových spotřebičů je nutné úspěšně absolvovat příslušné zkoušky s oprávněním pro montážního pracovníka pro rozvody plynu v budovách. Další možností absolventů je pokračování ve studiu na vysoké škole.

 


stáhnout pro tisk