image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Ostatní - praktická výuka
Souhlas zákonného zástupce s účastí žáka na akci pořádané školou ZDE

Vybavení učebny MIEZ

Od září 2018 probíhá dílenská výuka maturitního oboru MIEZ (Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení) v novém. Díky sponzorskému daru od našeho významného partnera innogy jsme modernizovali a kompletně vybavili novou elektro učebnu. Žáci tak mají možnost učit se domovním instalacím na moderním výukovém pracovišti od firmy Diametral. Toto certifikované pracoviště VarioCLICK nabízí ucelený modulární výukový systém, kde žáci bezpečně plní nejrůznější úkoly a připravují se tak na své budoucí povolání. Při laboratorních měřeních v teoretické výuce si nadstandardně rozšiřují svou odbornost pomocí revizních měření domovních instalací a spotřebičů. To vše přispívá k profesionalitě našich maturantů.

 

Venkovní polygony

 

 Záznam o úrazu - zaslání Mgr.Kopeckému prostřednictvím e-mailu
(kopie p.Čížkovi)
Jméno a příjmení zraněného:    
Datum narození zraněného (den, měsíc, rok):    
Popis úrazu:    
Druh úrazu:     Smrtelný
Hospitalizace nad 5 dní
Ostatní
Popis události, při které došlo k úrazu:    
Čas, kdy došlo k úrazu ((hodina, den, měsíc, rok):    
Místo, kde došlo k úrazu:    
Zraněný pod vlivem návyk. látek:     ANO NE
Ošetření úrazu:     ANO NE
Pokud ANO, kým ošetřeno (jméno a příjmení):    
Způsobení (ovlivnění) úrazu jinou osobou:     ANO NE
Pokud ANO, uveďte jméno a příjmení:    
Záznam provedl (jméno a příjmení):    
Svědek-svědci (jméno a příjmení):    
Další údaje (pokud jsou třeba k sepsání záznamu):    
Datum vyhotovení tohoto zápisu (den, měsíc, rok):