image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Ostatní - teoretická výuka


Počítačová učebna od 1.11.2018 nově vybavená nábytkem, s rozšířením počtu uživatelských stanic (18+uč.)

Informace k doučování ČJL (šablony), školní rok 2018-2019:
Místo konání: SOU plynárenské Pardubice, učebna I2
Datum konání: úterý a čtvrtek v lichém týdnu ( 6. 45 hod. – 7. 45 hod.)
Třída: 2 TE
Tomáš Karban, Adam Krátký, Marcel Lehký, Bořek Mendl, Roman Řezníček, Petr Študent, Ondřej Toman, Michal Vopršal
Počet studentů: účastní se vždy 4-5 (šablony)
Vedoucí kurzu: Iva Tomášková
Náplň kurzu: Gramatika, stylistika literatura – zohledněny především potřeby a požadavky studentů (vedena třídní kniha – zodpovídá Iva Tomášková)

 

Školní řád

Souhlas zákonného zástupce s účastí žáka na akci pořádané školou ZDE

Testy z ICT (Květenský):       administrace, vyhodnocení

(Ergonomie u PC, Schéma PC, základní desky, procesory), přístupnost: časově podmíněná
(Ergonomie u PC, Schéma PC), přístupnost: časově podmíněná
(MB, HDD, SSD, CPU), přístupnost: časově podmíněná
(MS-DOS, zvuková karta, ink. tiskárna), přístupnost: časově podmíněná
(MS-DOS), přístupnost: časově podmíněná

 

   Stránky ing. Brandy  

 

 Záznam o úrazu - zaslání p.Kopeckému prostřednictvím e-mailu
(kopie ing. Brandovi)
Jméno a příjmení zraněného:    
Datum narození zraněného (den, měsíc, rok):    
Popis úrazu:    
Druh úrazu:     Smrtelný
Hospitalizace nad 5 dní
Ostatní
Popis události, při které došlo k úrazu:    
Čas, kdy došlo k úrazu ((hodina, den, měsíc, rok):    
Místo, kde došlo k úrazu:    
Zraněný pod vlivem návyk. látek:     ANO NE
Ošetření úrazu:     ANO NE
Pokud ANO, kým ošetřeno (jméno a příjmení):    
Způsobení (ovlivnění) úrazu jinou osobou:     ANO NE
Pokud ANO, uveďte jméno a příjmení:    
Záznam provedl (jméno a příjmení):    
Svědek-svědci (jméno a příjmení):    
Další údaje (pokud jsou třeba k sepsání záznamu):    
Datum vyhotovení tohoto zápisu (den, měsíc, rok):