image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Přijímací řízení - 1.kolo
K výsledkům přijímacího řízení pro čtyřletý obor vzdělání
Všeobecné informace

info k 18.5.2021

K výsledkům přijímacího řízení pro dvouletý obor vzdělání (nástavba)
Všeobecné informace

info k 18.5.2021
Seznam přijatých uchazečů:
přijatí

Editace:KK


přijatí
Editace:Br

Možnost konání přijímací zkoušky v náhradním termínu a možnost vzít zpět již odevzdaný zápisový lístek
info k 10.5.2021

Podmínky pro účast na přijimacích zkouškách (covid): ZDE
info k 28.4.2021

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto: ZDE
info k 15.3.2021

Časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky v rámci 1.kola přijímacího řízení do 1.ročníku oborů vzdělávání s maturitní zkouškou ZDE
info k únor 2021

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022: ZDE

Rozhodnutí o konání-nekonání přijimací zkoušky: ZDE

 

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

Do prvního ročníku tříletého učebního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:

 • povinnou školní docházku nebo úspěšné ukončili základní vzdělávání před ukončením povinné školní docházky
 • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy pro příslušný školní rok
 • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře).

   

  Do prvního ročníku čtyřletého studijního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:
 • povinnou školní docházku nebo úspěšné ukončili základní vzdělávání před ukončením povinné školní docházky
 • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy, resp. zřizovatelem školy (Pardubický kraj), pro příslušný školní rok
 • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře).

   

  Do prvního ročníku dvouletého nástavbového studijního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:
 • vyučení v oboru „Mechanik plynových zařízení“ nebo „Instalatér“.
 • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy, resp. zřizovatelem školy (Pardubický kraj), pro příslušný školní rok
 • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře).

   

  Informace k přijímacímu řízení (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)  Tiskopisy přihlášek

  denní studium
  36-52-H/02 Mechanik plynových zařízení,
  36-52-H/01 Instalatér,
  36-56-H/01 Kominík,
  39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

  nástavbové studium
  36-45-L/52 Technik plynových zařízení a tepelných soustav

  Web4U.cz - webhosting a serverhosting