image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Přijímací řízení - další kola
(vystaveno od 4.9.2018)
Vyhlášení 5.kola přijímacího řízení (školní rok 2018/2019 - tříletý učební obor Kominík)

 
(vystaveno od 8.6.2018)
Výsledky 4.kola přijímacího řízení (školní rok 2018/19)

(vystaveno od 22.5.2018)
Výsledky 3.kola přijímacího řízení (školní rok 2018/19 - tříleté učební obory)

(vystaveno od 18.5.2018)
Výsledky 2.kola přijímacího řízení (školní rok 2018/19 - čtyřletý maturitní obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení)

(vystaveno od 9.5.2018)
Výsledky 2.kola přijímacího řízení (školní rok 2018/2019 - tříleté učební obory)

 


 Do prvního ročníku tříletého učebního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:
 • povinnou školní docházku nebo úspěšné ukončili základní vzdělávání před ukončením povinné školní docházky
 • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy pro příslušný školní rok
 • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře).

  Do prvního ročníku čtyřletého studijního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:
 • povinnou školní docházku nebo úspěšné ukončili základní vzdělávání před ukončením povinné školní docházky
 • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy, resp. zřizovatelem školy (Pardubický kraj), pro příslušný školní rok
 • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře).

  Do prvního ročníku dvouletého nástavbového studijního oboru denního vzdělávání lze přijmout žáky a další uchazeče, kteří splnili:
 • vyučení v oboru „Mechanik plynových zařízení“ nebo „Instalatér“.
 • kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy pro příslušný školní rok
 • podmínky zdravotní způsobilosti (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný praktický lékař a na přihlášce ke vzdělávání je vždy třeba potvrzení tohoto lékaře).  Nejčastější otázky:

  Do kdy musí ředitel informovat o výsledcích přijímacího řízení?

       Ředitel střední školy má povinnost zveřejnit seznam přijatých uchazečů podle výsledků přijímacího řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od posledního řádného termínu přijímacích zkoušek. Seznam přijatých uchazečů musí být zveřejněn na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.

  Do kdy lze podat odvolání?

       Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

  Je možné se do dalších kol přihlásit na každé střední škole?

       Hlásit se mohou uchazeči pouze na SŠ, jež druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách.

  Co je to zápisový lístek?

       Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává. Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.