image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Vedení a správa školy
Ředitel učiliště
 • Mgr. Martin Valenta
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování
a statutární zástupce ředitele
 • Ing. Jan Branda
Zástupce ředitele pro praktické vyučování
 • Mgr. Radoslav Housa
Vedoucí výchovně-vzdělávacích úseků
  Odborný výcvik
 • Josef Čížek
 • Výchova mimo vyučování
 • Jiří Květenský
Úsek stravování a úklidových služeb
 • Magdaléna Tlapáková
Úsek provozně ekonomický
  Samostatný odborný ekonom
 • Ing. Renata Ďurašková
 • Účetní
 • Ludmila Šeflová
 • Zásobování, správa budov
 • Pavel Mňuk
 • Údržba-školník
 • Petr Šinágl
 • Technik BOZP, PO
 • Mgr. Vít Kopecký
Sekretariát, mzdy, evidence žáků
 • Radka Rejnková
Svařecí technolog - kovy
 • Lukáš Nekola
Svařecí technolog - plasty
 • Mgr. Martin Valenta
Poradní orgány ředitele školy
 • pedagogická rada - tvořená všemi pedagogickými pracovníky školy
 • školská rada - předsedkyně Iva Jiránková
Výchovný poradce
 • Ing. Jan Branda
Metodik ICT
 • Marek Chovanec, MBA
Školní metodik prevence sociálně patologických jevů
 • Mgr. Vít Kopecký