image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice, Poděbradská 93, 530 09 Pardubice, tel.:+420 466 798 641, fax:+420 466 798 655, e-mail:sekretariat@sou-plynarenske.cz

Výběrová řízení2021

Výzva k předložení nabídky - Dodávka interaktivních výukových systémů (2.11.2021)
Příloha č.1 - Krycí list
Příloha č.2 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů
Příloha č.3 - Čestné prohlášení dodavatele
Příloha č.4 - Technická specifikace modulů
Příloha č.5 - Smlouva

 

 

2020

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rekonstrukce střechy – budova B - SOUP Pardubice (2.7.2020)

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Dodávka notebooků (28.8.2020)    Příloha1 - Krycí list    Příloha2 - Čestné prohlášení    Příloha3 - Smluvní podmínky    Příloha4 - Návrh smlouvy    Příloha5 - Položkový rozpočet

 

 

2019

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rekonstrukce podlahy v dílnách (12.11.2019)

 

 

2018

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Rekonstrukce rozvaděce dílen RH (14.11.2018)

Výběrové řízení na funkci zástupce ředitele pro praktické vyučování (10.4.2018)

Kompletní dodávka a montáž betonové kioskové trafostanice vn/nn (19.3.2018)

 

 

2016

Pořízení služebního auta na CNG (26.1.2016)

 

 

2015

Rekonstrukce střechy - budova D - Dílny SOUP Pardubice (23.6.2015)
Rekonstrukce výtahu - budova A - Domov mládeže - SOUP Pardubice (12.6.2015)

 

 

2014

Vzduchotechnické zařízení SOUP Pardubice (10.6.2014)